Tulisan Arab Melayu

Cara Menulis Huruf Arab Melayu

By in Sejarah on 30 Mei 2017

Ensiklopedia.org – Menulis Arab Melayu? Ya jadi ingat waktu sekolah dulu diajarkan Cara Menulis Arab Melayu. Kebetulan penulis dulu jurusan budaya jadi sedikit banyak tahu tentang huruf ini. Arab melayu adalah bahasa Indonesia atau Melayu yang penulisannya di adaptasi dari aksara Arab yang disesuaikan sesuai kaidah penulisan huruf Arab.

Arab melayu berkembang di wilayah yang memiliki budaya melayu, seperti di seluruh daerah di pulau Sumatra terutama yang dahulu pernah berdiri kerajaan kerajaan Islam. Aksara ini dikenal sejak jaman Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Malaka.

Aksara ini juga diadapsi untuk penulisan bahasa daerah maupun bahasa modern bahasa Indonesia.

Angka Arab yang digunakan adalah :

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

Sedangkan aksara arabnya diambil dari huruf arab:

اب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ص ض ط ظ ع غ ف ڤ ك ل م ن و ه ٕ ي ى ة

Dengan penambahan huruf dengan memakai karakter khusus;

چ ڠ ڤ ڬ ۏ ڽ

 

cha = چ           (ha bertitik 3)
nga = ڠ     (ain bertitik tiga)
pa = ڤ            (fa bertitik 3)
ga = ڬ              (kaf bertitik)
va = ۏ            (wau bertitik)
nya = ڽ           (nun bertitik 3
 :

Tata cara penulisan:
1. Ditulis tanpa harakah fatah, domah, kasroh atau lainnya.
2. Huruf alif yang berdiri sendiri berbunyi a atau e.
3. Huruf alif yang diikuti wau berbunyi u atau o.
4. Huruf alif yang diikuti ya berbunyi i atau Ã.
5. Konsonan diikuti huruf alif akan berbunyi fatah (bunyi a).
6. Konsonan diikuti huruf wau akan berbunyi dhomah (bunyi u).
7. Konsonan diikuti huruf ya akan berbunyi kasroh (bunyi i).
8. Konsonan di awal atau di tengah kata tanpa diikuti alif, wau atau ya berbunyi fatah ( a atau e)
9. Konsonan di akhir kata adalah konsonan mati, kecuali diikuti alif, wau atau ya.
10. Huruf ain digunakan sebagai penanda huruf k seperti pada kata rakyat :
رعيت
11. Jika dalam satu kata terdiri dari dua suku kata yang memiliki saksi huruf alif, wau atau ya maka penulisannya seperti contoh berikut :

Bu ku = بو كو Ki ta = كيت Ba ta = با ت Sa ya =
سا ي

12. Jika dalam satu kata terdiri dari tiga suku kata atau lebih yang memiliki saksi huruf alif, wau atau ya maka penulisannya seperti contoh berikut :

Be be ra pa = ببرا ف Ke ma na =
كما ن

13. Konsonan yang berbunyi mati / sukun berbunyi i atau u, maka wajib memakai saksi ي dan و

Kiri = كي ري Guru = ڬو رو

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *